Hopp videre til hovedinnhold

Ta i bruk fangstdagboken

Denne guiden vil gi en kort oversikt over generell bruk av appen ved vanlige fiskeoperasjoner for fartøy over 11 meter.

For hjelp ved bruk av fangstdagbok i forbindelse med spesifikke operasjoner, se menyen Brukerveiledninger. Hvis du ikke finner det du trenger, ta kontakt med support.
Hvis fartøyet ditt er under 11 meter, sjekk ut "Fangstrapportering for båter under 11 meter".

Avgangsmelding (DEP)

Avgangsmelding, eller melding om havneavgang (DEP), skal sendes før fartøyet går fra kai. Dette gjøres ved å gå til "Fangstdagbok" og velge "Ny tur."
Appen viser nå et skjema hvor du fyller inn informasjon om planlagt aktivitet, antatt posisjon for aktiviteten, antatt tidspunk for start på aktiviteten, avgangstid og målart for aktiviteten.
Appen henter avgangshavn fra GPS i MarineAir.
Ved flere skippere på fartøyet, sjekk at riktig er valgt.

Når posisjon for fiskestart skal anslås, kan det interaktive kartet brukes til å velge koordinater. Disse kan så lagres som favoritt, for enklere bruk i framtidige avgangsmeldinger.

Forskriften sier at meldingen må være godkjent før fartøyet forlater havnen, og det anbefales å sende avgangsmelding senest 5 minutter før planlagt avgang. Appen vil gi beskjed når meldingen er godkjent med en egen dialogboks.
Status på meldingen kan også sees under "Siste turer" i "Fangstdagbok" eller i "Historikk."

Fyll inn skjema for avgangsmelding

Når du starter en ny tur, kommer denne skjermen opp.

Her fyller du inn avgangsmeldingen.

Fangstmelding (DCA)

Melding om fangst, kalt DCA, skal sendes inn minst én gang daglig i tidsrommet 00:00-23:59 UTC. Dersom det ikke har foregått fangst etter avgang fra havn i dette tidsrommet, skal det likevel sendes en tom DCA.

Appen er utformet slik at når du har sendt avgangsmelding går den videre til fangstoperasjoner. Når du skal starte en fangstoperasjon, velg "Ny Fangstoperasjon." Se Brukerveiledninger for hvordan det skal rapporteres med ulike redskap. Når arbeidet er ferdig, avlutter du fangstoperasjonen og registrerer evt. fangst før den sendes inn.

Velge "Nei" på spørsmål om fisket skal fortsette etter å ha sendt inn DCA, når du skal gå til havn.

Ny Fangstoperasjon

Når det gjøres arbeid på havet, starter vi en "ny fangstoperasjon."

Ankomstmelding (POR)

Ankomstmelding, eller melding om havneanløp (POR), skal sendes hver gang aktiviteten på havet avsluttes og fartøyet går til kai. Forskriften sier at denne meldingen skal sendes minimum 2 timer før anløp til havn, med unntak for fiskeoperasjoner som foretas nærmere havn enn 2 timer. Da sendes meldingen så snart som mulig etter avsluttet fiske.

Når appen kommer til menyen for POR-melding, ligger registrert fangst fra DCA-meldinger i "kvantum om bord" og "kvantum som skal landes" feltene. Deretter må brukeren fylle inn de øvrige feltene, som estimert ankomsttid og start for landing av fangst. Som standard er avgangshavn satt som anløpshavn, dette kan endres ved å trykke på "Ankomsthavn".

Ankomstmelding

Slik ser skjemaet ut når POR-melding sendes inn.

For anløp til havn uten landing av fangst, se: Gå til havn uten å lande fangst.