Hopp videre til hovedinnhold

Fremgangsmetode ved fiske med redskap som settes i havet

Innledning

Denne guiden skal kort gå gjennom hvordan man eksempelvis bruker MarineSmart-appen når man setter redskap ett døgn, for siden å hente fangst et annet døgn. I eksemplet brukes garn som redskap. Denne guiden gjelder kun for båter fra 11 meter og lengre. Kort oppsummert:

Dag 1

 • Send avgangsmelding (DEP) med planlagt aktivitet "Setting av redskap"
 • Start "Ny fangstoperasjon" med planlagt aktivitet "Setting av redskap"
 • Send ankomstmelding (POR)

Dag 2

 • Send avgangsmelding (DEP) med planlagt aktivitet "Fiske"
 • Fullfør fangstoperasjon som ble startet dagen før og registrer fangst
 • Send inn fangstmelding (DCA) med registrert fangst
 • Send ankomstmelding (POR) med registrert fangst som skal landes

Dag 1: Send avgangsmelding (DEP)

Gå til fangstdagboken, start "Ny tur" og velg avgangshavn og skipper. Hvis posisjon velges i kartet, kan vi lagre denne som en favoritt til neste tur.

Velg "Planlagt aktivitet" -> "Setting av redskap" -> fyll inn avgangstid og forventet fiskestart -> trykk "Send DEP"

Dag 1: "Ny fangstoperasjon" - Redskapet settes (DCA & POR)

 • Trykk på "Ny fangstoperasjon".
  I "Ny fangstoperasjon" menyen, kontroller at feltet "Planlagt aktivitet" er konfigurert til "Setting av redskap".
 • Trykk på den blå knappen "Sett redskap".
 • En dialogboks vil spørre om fisket skal fortsette, hvis du kun skal sette garn på dette feltet svarer du "Nei".
 • MarineSmart vil nå automatisk sende en tom fangstmelding (DCA) til FMC.
 • Fangstoperasjonen startes, og skal ikke avsluttes før siste garnlenke/line er tatt opp igjen.
 • Når DCA er godkjent (ACK) kan du velge "Gå til havn" og sende inn ankomstmelding (POR).

Dag 2: Avgangsmelding - Fiske (DEP)

 • Start en "Ny tur" i fangstdagboka
 • Velg "Planlagt aktivitet" -> "Fiske"
 • Trykk "Send DEP" når resten av feltene er fylt ut.
 • Når appen går videre til "Melding om fangst," kan man se at fangstoperasjonen fra forrige dag fortsatt går.

Dag 2: Registrering, røkting og fangstmelding (DCA)

 • Ved røkting av garn skal det startes en ny fangstoperasjon når første lenke legges ut igjen. Benytt samme metode som ved Dag 1: "Ny fangstoperasjon" og "sett redskap."
  Nå er det to aktive fangstoperasjoner: den som er i ferd med å avsluttes og den nye, startet dag 2.
 • Når siste lenke er dratt opp, velg "Avslutt" på fangstoperasjonen fra dagen før.
 • Den ferdige fangstoperasjonen nå ligger nå under "Venter på registrering av fangst."
  Trykk på registrer og legg inn fangst.
 • Fyll ut de relevante feltene og trykk på den blå knappen "Legg i utboksen."
 • Når registreringen av fangsten er ferdig, trykk på "Send DCA."
 • Hvis nytt redskap er satt/røktet, skal den nye fangstoperasjonen fortsette å gå under "Aktivt hal."

Dag 2: Meld ankomst til havn (POR)

 • Vent til fangstmeldingen (DCA) har blitt godkjent (ACK).
 • Trykk på den grå knappen "Gå til havn" -> Bekreft dialogboksen ved å trykke "Gå til havn."

Ankomstmelding

Kvantum om bord hentes fra fangstmeldingen, sjekk at denne stemmer.
Fyll inn øvrig relevant informasjon (landing, ankomsthavn & tid).
Når skjemaet er ferdig utfylt, sendes meldingen inn ves å trykke på den blå knappen "Send POR."