Hopp videre til hovedinnhold

Vanlige spørsmål

Her finner du svar og løsninger på noen kjente problemstillinger som kan dukke opp.
Hvis du møter en problemstilling som ikke dekkes av denne eller andre guider, vennligst rapporter den til support da vi kontinuerlig arbeider med å forbedre appen.

App

"Gå til havn" knappen vises ikke

Hvis "gå til havn" knappen ikke vises som forventet, se om en av disse metodene hjelper:

  • "Gå til havn" knappen vil ikke vises i appen før DCA-melding er sendt inn. Hvis det ikke er gjort fangst og arbeidet er avsluttet, send en tom DCA. Når denne er godkjent skal knappen vises.
  • Hvis DCA er meldt inn, men knappen likevel ikke vises, sjekk at avsluttede fangstoperasjoner ikke ligger under "venter på registrering av fangst" eller i utboksen.
    Registrer fangst og send inn. Hvis en fangstoperasjon ligger ferdig utfylt i utboksen, men ikke blir sendt med DCA, ta kontakt med support.
  • Alle aktive fangstoperasjoner untatt "Setting av redskap" må avsluttes før du kan gå videre i appen. I tilfeller hvor redskap har blitt satt i havet med appen ikke vil gå videre, kan det være fangstoperasjonen ikke har riktig instilling. Slett denne og lag en ny ved å velge "Setting av redskap."

Animasjonen "Sender DEP/POR/etc." står bare og surrer

Hvis appen har låst seg må den lukkes helt og åpnes på nytt. Her er noen metoder på vanlige enheter:

  • På eldre ipad med knapp: dobbelklikk på den runde knappen og skyv appen ut av bildet.
  • På nyere ipad: sveip fra bunnen til midten av skjermen, skyv appen deretter ut av bildet.
  • På Samsung enheter: trykk på den firkantede knappen nederst til høyre på skjermen, skyv deretter appen ut av bildet.

Registrert fangstmengde stemmer ikke

Se guiden: "Korrigering av meldinger" for veiledning hvis det ble sendt inn DCA med feil fangstmengde.

I noen tilfeller har en feil i appen oppstått etter at POR-melding har blitt sendt inn med landing av all fangst, hvor appen påstår det fortsatt er fangst i fartøyet.
Hvis dette skjer og siste meldinger er kontrollert:

  • Når en ny tur startes og DEP skal sendes inn, sett "kvantum om bord" til 0.

Hvis problemet vedvarer, kontakt Support.

Appen responderer ikke når man skal korrigere meldinger

På noen androidenheter kan knappen for korrigering/endring være uresponsiv. Lukk appen helt og åpne den på nytt.

Skjermen blir svart når tableten legges i landskapsvisning

På noen Lenovo-tableter har vi blitt oppmerksom på at appen ikke lengre vises når tableten stilles i landskapsvisning. For å unngå denne problemstillingen, skru av auto-rotasjon av skjermbildet på tableten.