Hopp videre til hovedinnhold

Fangstrapportering for båter under 11 meter

I tråd med kravene til rapportering for båter under 11 meter, har MarineSmart en modus for forenklet rapportering.
Denne modusen kan aktiveres på i "Instillinger" og rapportering av fangst vil da bestå av en enkel POR-melding hvor fangst, landingshavn, mottaker og landingstidspunkt meldes inn.
Alle båter under 15m kan rapportere bifangst inntil 200kg i en felles bifangstkategori.

Merk: Sjekk at siste versjon av MarineSmart er installert. Gjeldende versjon er 2.3.15, og du finner versjonsnummeret i Innstillinger.

Fangstmelding (POR)

Fangstmelding, eller melding om havneanløp (POR), skal sendes hver gang aktiviteten på havet avsluttes og fartøyet går til kai. Forskriften sier at denne meldingen skal sendes minimum 2 timer før anløp til havn, med unntak for fiskeoperasjoner som foretas nærmere havn enn 2 timer. Da sendes meldingen så snart arbeidet er avsluttet.

Registrer fangst i "kvantum om bord" feltet. "Kvantum som skal landes" speiler det som ble fylt ut i "kvantum om bord" og brukeren kan benytte hurtigvalgene "Ikke lever", "Lever alt" eller spesifisere nærmere ved behov.
Deretter må brukeren fylle inn de øvrige feltene: ankomsthavn, evt. landingsanlegg, estimert ankomsttid og start for landing av fangst.

Fangstregistrering

Naviger til fangstdagboka i MarineSmart og velg "Fangstregistrering". Fyll inn "kvantum om bord" med fangsten.